LEGISLATIE / Orele suplimentare si orele de noapte se platesc cu cate un spor minim precizat in CM REP.

Inapoi

Orele suplimentare se platesc cu un spor de cel putin 75% conform CM
Orele de noapte se platesc cu un spor de cel putin 25% conform CM

ART. 122-CM
(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste Programul Normal de lucru.

ART. 123-CM
(1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.
(2) Sporul pentru munca suplimentara, Acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul Contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al Contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

ART. 124-CM
Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.

ART. 125-CM
(1) Munca prestata intre orele 22,00-6,00 este considerata munca de noapte.
(2) Salariatul de noapte reprezinta, dupa caz:
a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;
b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.
(6) Angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.

ART. 126-CM
Salariatii de noapte beneficiaza:
a) fie de Program de lucru redus cu o ora fata de durata Normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza;
b) fie de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariu de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

ART. 128-CM
(1) Tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
(2) Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.