LEGISLATIE / Salariul minim de la 13.01.2021 este de 2300 lei

Inapoi

Salariul minim:

 • de la 13.01.2021 este stabilit la 2300 lei,
 • de la 01.01.2020 este stabilit la 2230 lei,
 • de la 01.01.2020 este stabilit la 3000 lei, pentru angajatii din domeniul Constructii
 • de la 01.01.2019 este stabilit la 2350 lei, pentru angajatii a caror post necesita studii superioare
 • de la 01.01.2019 a fost de 2080 lei,
 • de la 01.01.2018 a fost de 1900 lei,
 • de la 01.02.2017 a fost de 1450 lei,
 • de la 01.05.2016 a fost de 1250 lei,
 • de la 01.07.2015 a fost de 1050 lei,
 • de la 01.01.2015 a fost de 975 lei,
 • de la 01.07.2014 a fost de 900 lei,-HG871/14.11.2013
 • de la 01.01.2014 a fost de 850 lei,HG871/14.11.2013
 • de la 01.07.2013 a fost de 800 lei,-HG 23/22.01.2013
 • de la 01.02.2013 a fost de 750 lei,-HG 23/22.01.2013
 • de la 01.01.2012 a fost de 700 lei,-HG 1225/14.12.2011
 • de la 01.01.2011 a fost de 670 lei,-HG 1193/24.11.2010
 • de la 01.01.2009 a fost de 600 lei.-HG 1051/10.09.08
 • de la 01.10.2008 a fost de 540 lei,-HG 1051/10.09.2008

Contractul individal de munca nu poate prevedea o remuneratie sub nivelul salariului minim garantat in plata.

ART. 11-CM
Clauzele Contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte Normative ori prin Contracte colective de munca.

ART. 164-CM
(1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(1.1) Prin Hotarare a guvernului se poate stabii o majorare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plataprevazut la alin. (1), diferentiat pe criteriile nivelului de studii si al vechimii in munca.

(1.2) Toate drepturile si obligatiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se determina utilizand nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la alin (1).
(2) Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin Contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara.
(3) Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara. Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru, in cadrul programului, dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu exceptia grevei.
(4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.

ART. 168-CM
(1) Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.