LEGISLATIE / Saptamanal doua zile libere consecutive, in cazul in care nu sunt in weekend este necesar un spor.

Inapoi

In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin CCM aplicabil sau prin regulamentul intern, in aceasta situatie salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin CCM sau CIM.

ART. 39-CM
(1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

ART. 133-CM
Perioada de repaus reprezinta orice perioada care nu este timp de munca.

ART. 115-CM
(2) Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.

ART. 125-CM
3) Durata Normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.

ART. 135-CM
(1) Salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) Prin exceptie, in cazul muncii in schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.

ART. 137-CM
(1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula Sambata si Duminica.
(2) In cazul in care repausul in zilele de Sambata si Duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin Contractul colectiv de munca aplicabil sau prin Regulamentul intern.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin Contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin Contractul individual de munca.

ART. 260-CM
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:
j) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;