SERVICII / Evidenta personal

Inapoi

ANGAJATOR SRL pastreaza in conditii de siguranta maxima, dosarele de personal ale colaboratorilor pentru a avea o evidenta stricta
cu privire la continutul si corectitudinea actelor. Fiecare salariat al societăţii trebuie să aiba un dosar de personal complet.

Acesta cuprinde cel puţin:

  • Contractul de muncă al salariatului- inclusiv criteriile de evaluare si prevederile GDPR
  • Actele adiţionale la contractul de muncă
  • Fişa de aptitudine emisa de medicina muncii
  • Actul de identitate
  • Diploma sau certificatul de calificare
  • Acte de deducere- daca este cazul
  • Fisa postului

Evidenţa salariatilor se ţine şi se transmite şi în format electronic prin intermediul programului Revi-Sal, program modificat in 2011şi unde se reflectă datele personale a salariatilor şi datele din contractul de muncă, ex: funcţia, salariul, data începerii şi data încetării activităţii, perioadele de suspendare, nivelul si specialitatea studiilor absolvite.

Orice modificare a elementelor din Revi-Sal trebuie transmisă in format electronic, în termenele enumerate in HG 905/2017-de ex: desfacerea contractului se transmite in ziua respectiva, angajarea, modificarea functiei, modificarea timpului de munca, suspendarile se transmit in ziua anterioara celei din care produce efecte, modificarea salariului se transmite in 20 zile lucratoare.