SERVICII / Evidenta personal

Inapoi

ANGAJATOR SRL pastreaza in conditii sigure dosarele de personal al colaboratorilor pentru a avea o evidenta stricta
cu privire la continutul si corectitudinea actelor incluse. Fiecare salariat al societăţii trebuie să aiba un „dosar de personal”.

Acesta cuprinde cel puţin:

  • Contractul de muncă al salariatului-inclusiv criteriile de evaluare si prevederile GDPR
  • Actele adiţionale la contractul de muncă
  • Fişa de aptitudine
  • Act de identitate
  • Diplomă sau certificat de calificare
  • Acte de deducere-daca este cazul
  • Fisa postului

Evidenţa salariatilor se ţine şi se transmite şi în format electronic prin intermediul programului Revi-Sal, program implementat în 2007 si modificat in 2011şi unde se reflectă datele personale a salariatilor şi datele din contractul de muncă, ex: funcţia, salariul, data începerii şi data încetării activităţii.

Orice modificare a elementelor din Revi-Sal trebuie transmisă in format electronic, în termenele enumerate in HG 905/2017-de ex: desfacerea contractului se transmite in ziua respectiva, angajarea, modificarea functiei, modificarea timpului de munca, suspendarile se transmit in ziua anterioara inceperii activitatii, modificarea salariului se transmite in 20 zile lucratoare.